Zámecký park Žleby: stavební oprava zámeckého jezu pod zámkem

Počátkem září 2016 byla zahájena stavební oprava Zámeckého jezu na řece Doubravě, prosím dbejte na osobní bezpečnost.

Počátkem září 2016 byla zahájena připravovaná stavební oprava Zámeckého jezu na řece Doubravě v zámeckém parku. Předmětem je rekonstrukce vývaru a břehového opevnění v podjezí, ř. km 25,040.   

Postup a realizaci stavebních prací na celkové opravě tohoto vodního díla zajišťuje s. p. Povodí Labe ve spolupráci s NPÚ a Správou SZ Žleby.

Vzhledem k tomu, že stavební práce probíhají za plného návštěvnického provozu, žádáme všechny návštěvníky zámeckého parku o zvýšenou pozornost a opatrnost při průchodu tímto úsekem levobřežní části zámeckého parku.

Přestože stavebně a technicky nejnáročnější části opravy probíhají během zavíracích dnů, může dojít v nejnutnějších situacích ke krátkodobému omezení pohybu v tomto prostoru. Zároveň upozorňujeme všechny návštěvníky na přísný zákaz vstupu do oddělených či uzavřených manipulačních ploch a koridorů staveniště.

Za pochopení děkuje správa státního zámku Žleby.