Novinka

Ústřice a breviář. Výpověď barokní jímky v klášteře Plasy

Podrobné informace

Kategorie:

Archeologie

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Plzeň

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Plzni

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

207

ISBN:

978-80-85035-60-5

catalog Tištěná verze

600 Kč

skladem

Koupit

600 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Plzni

Areál bývalého cisterciáckého kláštera Plasy (okr. Plzeň-sever) prošel na sklonku 17. a v průběhu 18. století významnou barokní přestavbou, kdy vznikla také novostavba reprezentativního opatského sídla od architekta Jean Babtisty Matheye a jeho následovníka Jana Blažeje Santiniho Aichela. Objekt tzv. prelatury se v letech 2015–2023 dočkal obnovy a zpřístupnění veřejnosti. Součástí přípravných prací pro realizaci projektu byl mimo jiné zjišťovací záchranný archeologický výzkum a průzkum kanalizačního, vodního a větracího systému. K sondáži bylo vybráno i místo rozvolněné a sesedlé kamenné dlažby na konci rezidenčního křídla prelatury, pod kterou byla objevena a následně i vytěžena jímka barokních záchodů. Exkavační práce vyvrcholily archeologickým výzkumem historického fekálního sedimentu v roce 2017. Jak se potvrdilo, jímka sloužila za fungování záchodů, přibližně mezi lety 1707–1826, také k příležitostnému odhazování odpadu. Bohaté druhové spektrum nálezů, jejich stav dochování i získané množství se stalo podnětem k širokému mezioborovému zpracování výzkumu, jehož výsledky tato kolektivní monografie souhrnně představuje.

Publikaci lze zakoupit též v pokladně kláštera Kladrubykláštera Plasy.

Obsah:

Úvod / Marcela Waldmannová, Jakub Krček

I. část: Opatská rezidence

 • I.1 Plaská prelatura a její místo v organismu barokního kláštera / Jakub Krček
 • I.2 Příběh záchodové jímky / Marcela Waldmannová

II. část: Výpověď jímky – výsledky mezioborového zpracování archeologického výzkumu

 • II.1 Keramika / Kristýna Matějková
 • II.2 Sklo / Marcela Waldmannová
 • II.3 Kovy / Marcela Waldmannová, Miroslav Hus
 • II.4 Dřevo / Marcela Waldmannová
 • II.5 Textil a usně / Veronika Pilná, Jindřich Figura, Jitka Kottová
 • II.6 Paleografická analýza / Dmitrij Timofejev
 • II.7 Sfragistická analýza / Václav Chmelíř
 • II.8 Environmentální analýzy / Petr Kočár, Jarmila Skružná, Romana Kočárová, Libor Petr
 • II.9 Archeozoologická analýza / Zdeňka Sůvová
 • Exkurz: Ekologické nároky divokých ptáků a poznámky k čižbě
 • II.10 Izotopová analýza vzorků vlasů a zvířecích kostí / Sylva Drtikolová Kaupová

III. část: Ve světle archivů a archeologie

 • III.1 Písemné prameny ke každodennosti barokní prelatury / Jakub Krček
 • III.2 V opatských službách / Jakub Krček, Marcela Waldmannová
 • Exkurz: Psi z plaské jímky / Jakub Krček, Marcela Waldmannová
 • III.3 Opatská kuchyně a tabule / Jakub Krček, Marcela Waldmannová
 • Exkurz: Konopí z jímky
 • III.4 Prelatura jako sídlo vrchnostenské správy / Jakub Krček, Marcela Waldmannová
 • III.5 Zahrady, zelené srdce kláštera / Jarmila Skružná

Závěr

Obrazové přílohy (Zdroje, Seznam zkratek autorů)

Prameny a literatura

Rejstřík místopisný

Rejstřík jmenný

Summary

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat