Auta & architektura. Motoristické stavby v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou

Podrobné informace

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Liberec

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

304

ISBN:

978-80-87810-58-3

catalog Tištěná verze

429 Kč

Rozebráno

Automobil představuje nepřehlédnutelný symbol moderní doby. Ačkoliv se historie automobilismu stává stále populárnější, omezuje se zejména na samotné vozy a neméně zajímavý segment, představovaný právě motoristickými stavbami, zůstává stále pohříchu na okraji zájmu veřejnosti. 
Razantní nástup motorismu zásadně ovlivnil tvář i urbanismus měst a přinesl celou řadu nových, do té doby neznámých problémů, na které bylo nutné rychle najít odpověď. Tou se částečně staly speciální motoristické stavby – garáže, parkovací domy či čerpací stanice. Zejména parkování představovalo jeden z největších problémů, jenž se projevil v budování garáží, které se od pouhých kolen postupně vyvinuly v mohutné „chrámy automobilismu“ a následně se staly nezbytnou, neodmyslitelnou součástí moderních měst. Průmyslově rozvinuté severní Čechy náležely k nejvíce motorizovaným oblastem tehdejšího Československa. I to je důvodem, proč se němých svědků počátků automobilismu na území libereckého a jabloneckého okresu dochovalo ve srovnání s jinými regiony stále značné množství.

Obsah:

Úvod: Kam s ním? Kapitola přebolestná
Přehled dosavadní literatury
Automobil – maják modernity
V jednotě je síla. Motoristická spolková činnost na severu Čech
„Espézetka“ – občanský průkaz automobilu
Stručný vývoj a typologie hromadných a individuálních garáží
   Hromadné garáže a jejich typologie
   Individuální garáže a jejich typologie
   Hromadné a individuální garáže v Liberci a Jablonci nad Nisou
        Zakladatelské období
        Meziválečné období
Situace v meziválečném Jablonci nad Nisou
V rámci třetí říše
Po roce 1945 – auta na pořadník
Regulace dolního centra Liberce a problematika automobilové dopravy
Problematika dlažebného na příkladu meziválečného Liberce
Dejte nám pěkné benzínové stanice!
    Pouliční čerpací stanice v Liberci a Jablonci nad Nisou 
Zápas o první libereckou service-station
Závěr: Quo vadis, automobile?
Katalog 
Poznámky, rejstříky, literatura, prameny
Summary