Zámecké kuchyně

Podrobné informace

Kategorie:

Každodennost

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

231

ISBN:

978-80-7480-093-1

catalog Tištěná verze

620 Kč

Rozebráno

Zámecké kuchyně v kontextu evropského vývoje

text: PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D.

odborná spolupráce: PhDr. Libuše Ruizová a Jitka Bukovjanová

Publikace je založena na systematickém výzkumu domácích i zahraničních hradních, zámeckých, palácových, dvorních a dalších historických kuchyní a na studiu písemných a ikonografických pramenů a domácí a zahraniční literatury. První část knihy je věnována archaickým kuchyním s otevřeným ohněm, především tzv. dýmnicím a polodýmnicím, a také kuchyňským krbům. Popsány jsou kuchyňské technologie vaření, dušení, smažení, pečení, roštění, rožnění, uzení a sušení v kuchyních s otevřeným ohněm a příslušné nádobí. Samostatné kapitoly jsou věnovány vzácně dochovaným topeništím s vhloubenými ohništi v polodýmných kuchyních. Druhá část je vymezena kuchyním s uzavřeným ohněm a vývoji sporáku, jsou zde podrobně popsány moderní sporáky zámeckých kuchyní na Bouzově, Frýdlantu, Hluboké, Jánském vrchu, Slatiňanech, Šternberku, Velkých Losinách, Žlebech. V třetí části jsou představena moderní kuchyňská zařízení s otevřeným ohněm, francouzský rožeň – rôtissoire, francouzská kamna k roštění ryb – grilloir a francouzský potager. Čtvrtá část publikace se zabývá sporákovým nádobím a dále francouzským nádobím měděným.

Obsah:

Úvod

I. Kuchyně s otevřeným ohněm

Dýmnice

 • Archaické dýmnice
 • Dýmnice jednoprostorových domů
 • Dýmnice odvětrávané ventilačním otvorem nade dveřmi
 • Dýmnice s dýmnými okny
 • Dýmnice s ventilačními křídly vysokých oken

Polodýmnice

 • Archaické polodýmné jizby
 • Koutové dýmníky
 • Panské dýmníkové kuchyně
 • Nikové kuchyně
 • Příruční nikové kuchyňky
 • Dymníkové kuchyně s centrální dispozicí 
 • Černé kuchyně

Krby

 • Kuchyňské krby
 • Vlašské krby otopné
 • Konstrukčně modifikované krby

Vaření a  dušení na otevřeném ohni

 • Kuchyňské kotle
 • Závěsné kotle
 • Otápěné kotle na trojnohé podstavě
 • Otápěné kotle s nožkami
 • Hrnce pro boční ohřev
 • Manipulace hrnců pro boční ohřev
 • Manipulace hrnců hřeblem
 • Vidlice k manipulaci hrnců
 • Hrnce s vyžlabeným hrdlem pro manipulaci vidlicí
 • Hrobcové hrnce
 • Hrnce pro kombinovaný ohřev

Smažení na otevřeném ohni

 • Pánvice
 • Hrobcové pánvice s nožkami
 • Hrobcová podstava na pánvice
 • Stolní podstava na pánvice
 • Pánvice na smažení koblih

Pečení v dýmných a polodýmných kuchyních

 • Pečení na ohništi s otevřeným ohněm
 • Nádobí k pečení na ohništi s otevřeným ohněm
 • Hrobcové poklopy
 • Hrobcové pekáče
 • Pece
 • Pečení masa v peci
 • Pecní párové mísy
 • Předkládání párových mís
 • Genetický význam párových mís
 • Pecní hrnce
 • Pecní vidlice, válečkové podjížďky, vozíky

Roštění v dýmných a polodýmných kuchyních

Rožnění v dýmných a polodýmných kuchyních

 • Pečivo rožněné na trdlu

Uzení a sušení v dýmných a polodýmných kuchyních

 • Uzení
 • Sušení

Polodýmné kuchyně s topeništěm s vhloubeným ohništěm

 • Topeniště s vhloubeným ohništěm shora a zpředu otevřeným
 • Topeniště s vhloubeným ohništěm s roštem a popelníkem
 • Topeniště s vhloubeným ohništěm se čtvercovým či kruhovým ústím
 • Topeniště s vhloubeným ohništěm s roštem
 • Francouzské potagery
 • Nádobí k potageru
 • Topeniště pro velkoobjemové nádoby

II. Kuchyně s uzavřeným ohněm

 • Komorová topeniště s uzavřeným ohněm
 • Otevřená topeniště s mobilními pláty

Sporáky

 • Sporáky obecně
 • Litinové a plechové sporáky
 • „Vynálezci“ sporáku

Moderní sporáky zámeckých  kuchyní

 • Sporák kuchyně hradu Bouzov
 • Sporák kuchyně zámku Frýdlant
 • Sporák kuchyně zámku Slatiňany
 • Sporák kuchyně hradu Šternberk
 • Sporák kuchyně zámku Velké Losiny
 • Sporák kuchyně zámku Žleby
 • Dvojitý sporák kuchyně zámku Jánský vrch
 • Sporáky kuchyně zámku Hluboká
 • Zákoutí kuchařky v kuchyni zámku Velké Losiny
 • Vytápění ploten moderních sporáků
 • Tahové komíny
 • Kamnovce moderních sporáků
 • Sporákový francouzský réchaud
 • Pečící trouby moderních sporáků
 • Sporákové pekáče
 • Sušení potravin ve sporákových troubách
 • Sporákové skříně na příhřev pokrmů
 • Samostatné skříně na příhřev pokrmů
 • Sporákové ohřívače talířů
 • Nástěnné hrazdy k zavěšování kuchyňského náčiní
 • Francouzské sporáky fourneau de milieu

III. Moderní kuchyňská zařízení s otevřeným ohněm

Francouzský rožeň – rôtissoire

 • Rožněné maso
 • Horizontální rožně
 • Vertikální rožně
 • Tepelné větrníky
 • Hodinové stroje
 • Rožňové pánvice – lèchefrites
 • Francouzský rožeň – rôtissoire v moderních zámeckých kuchyních
 • Bubnové rožňové skříně ke sporákům

Francouzská kamna k roštění ryb – grilloir

 • Francouzská kamna k roštění ryb  – griloir v moderních zámeckých kuchyních
 • Roštěné ryby

Francouzský potager

 • Vaření na francouzském potageru
 • Roštění na francouzském potageru
 • Roštěné maso

IV. Sporákové nádobí

 • Hrnce a kastroly s okružím
 • Plotnové hrnce a kastroly hrnčířské
 • Francouzské plotnové hrnce 
 • Francouzský plotnový bojler
 • Francouzské plotnové kotle
 • Francouzské plotnové kotle s nožkami
 • Speciální tlakové hrnce
 • Universální plotnové hrnce průmyslové
 • Francouzské casserolles k dušení pokrmů
 • Francouzské litinové cocottes
 • Francouzské casserolles
 • Francouzské poklice – couvercles
 • Francouzské nádoby na omáčky
 • Bain-marie
 • Francouzská pánev poêle
 • Francouzský casserol poêlon
 • Francouzská pánev sauteuse
 • Francouzský casserol sautoir
 • Francouzská pánev friteuse
 • Francouzská pánev crêpier
 • Lyonská pánev – poêle lyonnaise
 • Francouzská braisière
 • Francouzská daubière k přípravě dušené pečeně
 • Francouzská daubière na vaření masa
 • Francouzská jambonière
 • Francouzská vana k vaření ryb – poissonière
 • Francouzská vana k vaření kambaly – turbotière
 • Francouzská daubière k vaření zeleniny
 • Francouzská daubière na vaření chřestu – daubière à asperges
 • Konvice na náhražkovou kávu

Resumé

Literatura