Moravský aristokrat v labyrintu světa. The Moravian Aristocrat in the Labyrinth of the World. Průvodce expozicí

Podrobné informace

Kategorie:

Průvodce, Každodennost

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Kroměříž

Jazyk:

anglicky, česky

Počet stran:

128

ISBN:

978-80-906899-5-4

catalog Tištěná verze

110 Kč

skladem

Koupit

Nová expozice Moravský aristokrat v labyrintu světa, jejíž název odkazuje na slavné dílo Jana Amose Komenského, je věnována světu moravské renesanční aristokracie – světu náboženské tolerance, obezřetné vlády stavů, hájících zemská práva a všeobecného kulturního a hospodářského rozkvětu. Pozornost expozice je však upřena i na dramatický přelom 16. a 17. století a jeho hlavní představitele, tedy na generaci Karla staršího ze Žerotína či knížete Karla z Liechtensteinu, kteří sehráli klíčovou roli v časech vyostřených náboženských sporů, ústících do stavovského povstání, jehož porážkou šťastné období v dějinách země skončilo. Kromě těchto dvou aristokratů, přátel z mládí, kteří vlivem vyhrocených společenských poměrů skončili na zcela opačných názorových stranách, se mezi moravskými stavy nacházela řada dalších pozoruhodných osobností – odvážných vojáků, intelektuálů, milovníků knih a umění, zbožných věřících, politiků, uhlazených dvořanů, dobrých hospodářů, ale i kariéristů a politických intrikánů.

Záměrem expozice Moravský aristokrat v labyrintu světa je nahlédnout do jejich životů – vzdělání, majetků, zálib, sídel a každodennosti, tak aby byl co nejvíce přiblížen životní styl jejich doby. Nejdůležitějším „exponátem“ expozice však zůstává samotný zámek v Bučovicích, jedna z inkunábulí renesančního umění na Moravě a zároveň skvost evropské pozdně renesanční architektury, v jehož zdech je příběh renesanční aristokracie přítomen dodnes. Expozice, v níž je možné na jednom místě spatřit to nejlepší z období renesance, co se dochovalo na moravských hradech a zámcích, se nachází v prvním patře východního křídla zámku.

Publikaci lze zakoupit též v pokladně státního zámku Bučovice

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat