Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

445

ISBN:

978-80-86516-82-0

catalog Tištěná verze

750 Kč

Rozebráno

Kolektiv autorů pod edičním vedením Šárky Koukalové podrobně představuje pětapadesát staveb vilové architektury řazených podle čísel popisných – počínaje dobřichovickým zámkem čp. 1, který byl letní rezidencí velmistrů Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, a konče kvalitními příklady soudobé architektonické produkce. Převážná část publikace je věnována vilovým stavbám, které vznikaly od 80. let 19. století do současnosti (včetně plánů, historických fotografií a současných fotografií exteriéru i interiéru).

Kniha vznikla ve spolupráci s majiteli vil, kterým patří velké poděkování. Bez jejich finanční pomoci, vstřícnosti k tomuto projektu a ochoty poskytnout cenné podklady by nikdy nemohla vyjít v odpovídajícím rozsahu.

Druhé, doplněné vydání.

Obsah:

Úvodní slovo (Naďa Goryczková)

Poděkování

Úvod (Šárka Koukalová)

Dobřichovická villegiatura. Historie, architektura, osobnosti (Šárka Koukalová)

Letovisko Dobřichovice v dějinách české architektury (Vladimír Czumalo)

Územní plánování a územní rozvoj Dobřichovic v 19. a 20. století (Jaroslav Šulc)

Zahrady dobřichovické villegiatury (Stanislav Svoboda)

Osudy dobřichovických domů po roce 1945. Konfiskace a omezování vlastnických práv (Václav Kratochvíl)

Katalog staveb (Vladimír Czumalo, Martina Flekačová, Šárka Koukalová, Eva Novotná, Radoslava Schmelzová)

Rozhovory s potomky významných majitelů vil (Šárka Koukalová, Eva Novotná)

Doslov (Vladimír Czumalo)

Prameny a literatura

Seznam vyobrazení

Anglické a německé resumé

Jmenný rejstřík

Publikace byla součástí výzkumného cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století financovaného z institucionální podpory MK ČR (DKRVO).