Sleva

Alois Musil. Antika a české země

Podrobné informace

Kategorie:

Archeologie

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

151

ISBN:

978-80-7480-145-7

catalog Tištěná verze

340 Kč100 Kč

skladem

Koupit
Sborník konference uspořádané 2. listopadu 2018 v Praze

Seminář uspořádal u příležitosti 150. výročí narození světového vědce Aloise Musila (1868–1944) Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Českým národním komitétem ICOMOS. Seminář proběhl dne 8. listopadu 2018 v prostorách NPÚ, Liliová 5, Praha 1 a na jeho přípravě se podíleli Stanislava Kučová, Patrik Líbal, Jiří Musil a Martina Veselá.

I kdyby Alois Musil přinesl světovým dějinám pouze objev Quṣajr  ͨAmra, připojil by nesmazatelně svůj podpis pod jednu stránku příběhu poznávání světové kultury. Jedná se nepochybně o památku, která je, pro svůj význam, právem zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO (od roku 1985). Alois Musil tak přispěl svým dílem řadě vědních oborů.

Obsah:
 • Předmluva (Peter Pavúk, Martin Tomášek)
 • Irské komentáře Aloise Musila (Jiří Martínek)
 • Musil, Mendl a ar-Rușáfa (Josef Souček)
 • Biblická spiritualita Aloise Musila: k počátkům ekumenického a mezináboženského dialogu (Jaroslav Franc)
 • Out and About in Northern Moab: Alois Musil´s exploration of the Wâdi at̲-T̲amad Region (Michael Weigl)
 • Alois Musil jako archeolog a průkopník islámské archeologie (Martina Veselá)
 • „Memento mori“ Aloise Musila (Alois Musil, Antonín Mendl a funerální umění) (Patrik Líbal)
 • František Jordán, Alois Musil a Muzeum Vyškovska (Markéta Palowská-Jordánová)
 • Alois Musil a Muzeum Vyškovska (Renata Kotulánová)
 • Jsme jedné krve, ty i já (Vojen Drlík)
 • Dobrodružné cesty v knihách Aloise Musila (Vladislav Raška)
 • Alois Musil – bibliografie neperiodických publikací (Vladislav Raška)
 • Alois Musil a jeho kľúčové míľniky v biblickom bádání: Petra a Quṣajr  ͨAmra ako pamiatky Svetového dedičstva UNESCO (Margaréta Musilová, Miroslav Musil)

Autoři jednotlivých příspěvků sborníku

Resumé