Tajemství Dolního náměstí. Dokumentární film mapující záchranný archeologický výzkum na Dolním náměstí v Olomouci (DVD)

Podrobné informace

Kategorie:

Archeologie

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Olomouc

Jazyk:

česky

catalog Tištěná verze

129 Kč

Nedostupné

129 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Olomouci

Krátkometrážní dokument Petra Sojky s odborným komentářem Richarda Zatloukala, který celý projekt vedl, o záchranném archeologickém výzkumu Dolního náměstí v Olomouci přivádí diváky do období od 5. září 2011 do 14. června 2013, kdy výzkum probíhal.

Celková plocha Dolního náměstí je 12 226 m2, prozkoumaná plocha znamenala 4 504 m2, což je 36,84% a archeologicky bylo prozkoumáno 4 685 m3 zeminy.

Nejstarší zjištěné nálezy, asi deset žárových hrobů, pocházejí z mladší doby bronzové (1250-1000 př. n. l.) s kremacemi uloženými v keramických urnách.

K nejvýznamnějším objevům patří základy románského kostela z druhé poloviny 12. století s unikátním nálezem fragmentu terakotové dlažby dochované na původním místě uvnitř lodi kostela. Zajímavostí jsou základové zdi kaple sv. Markéty, založené v roce 1417, která ve 20. letech 16. století spolu s kostelem zcela zanikla a jejich zdivo bylo z části použito jako stavební materiál.
Několik (3-4) úrovní štěrkového dláždění, které představuje povrch tržiště ve 14. století, patří k dalším pozoruhodnostem zkoumané lokality. Na tomto zjištění se dá konstatovat vysoká úroveň péče o veřejná prostranství již ve středověku.
Díky jílovému podloží Dolního náměstí se dochovalo velké množství organických i kovových předmětů. Během celého výzkumu bylo nalezeno šest poutních odznaků (čtyři takřka kompletní, dva fragmentární) ze 13.-14. století. Z území České republiky je známo ca 13 poutních odznaků, přičemž jeden z nich je rovněž z Dolního náměstí z výzkumu v roce 1997. Jedná se tedy o mimořádný soubor, který nemá v České republice obdoby.

DVD Tajemství Dolního náměstí obsahuje booklet, dokumentární film, bonusy v podobě rozhovorů a fotografií (vše je opatřeno anglickými titulky).