Velká věž a sklepení (výběrový okruh)

Od gotiky k romantismu: Velká věž s výstupem na vyhlídkový ochoz, věžní pokoje pro hosty, středověké hradní sklepení a ochozová chodba. Pozor, okruh překonává více než 350 schodů.

Prohlídková trasa přístupná pouze s průvodcem, délka okruhu cca 40 minut.

Fyzicky značně náročná prohlídka překonává točitými schodišti velké výškové rozdíly (výstup na věž či naopak sestup do podzemních prostor).

Okruh je zcela nevhodný pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Čas označující ukončení otevírací doby je časem zahájení poslední prohlídky.

Okruh je přístupný pouze za dobrých klimatických a povětrnostních podmínek od května do září. Pokud si nejste jistí stavem počasí a pro návštěvu zámku jste si vybrali výhradně prohlídkový okruh Věž a sklepení, informujte se prosím o jeho otevření na +420 724 151 545 / zleby@npu.cz

Základní informace

 • délka 40 minut
 • max. 15 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
2. 4.–29. 4. uzavřen
30. 4.–31. 5. út–ne 9.55–14.55
1. 6.–30. 6. út–ne 9.55–14.55
1. 7.–31. 7. út–ne 9.55–15.55
5. 7. út 9.55–15.55
6. 7. st 9.55–15.55
1. 8.–31. 8. út–ne 9.55–15.55
1. 9.–30. 9. út–ne 9.55–14.55
28. 9. st 9.55–14.55
1. 10.–30. 10. uzavřen

V dubnu a říjnu je prohlídkový okruh Velká věž a sklepení uzavřen. Navštívit můžete I. a II. prohlídkový okruh.

Vstupné

Výklad v češtině

 • Jednotné vstupné 120 Kč
 • Děti (0-5 let vč.) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk"* zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS* sleva se neposkytuje
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce (při pracovní návštěvě a pouze po předchozí písemné akreditaci u správy památkového objektu)* zdarma
 • *platí pouze pro držitele průkazu

Výklad v anglickém jazyce pouze na objednání.

Texty v AJ, NJ zdarma k zapůjčení na pokladně.

nutnost rezervace pouze pro skupiny